Menighedsråd

Vinding Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vinding Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7917@SOGN.DK
CVR: 69358810

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Vindingvej 26
7100 Vejle
Næstformand
Agerglimt 116
7100 Vejle
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Ved Bølgen 11 st tv
7100 Vejle
Tlf: 29246830
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Svinholtvej 4B
7100 Vejle
Kontaktperson
Lange-Müllers Vej 12
7100 Vejle
Menigt medlem
Vindinghave 33
7100 Vejle
Menigt medlem
Ulvekæden 55
7100 Vejle
Overenskomstansat sognepræst
Niels Skousvej 13 A
7100 Vejle
Tlf: 23 46 88 70

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.