1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vinding Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Vindingvej 26
7100 Vejle
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Ved Bølgen 11 st tv
7100 Vejle

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Svinholtvej 4B
7100 Vejle
 

Bygningssagkyndig
Niels Bugges Vej 14
7100 Vejle

Kirkeværge - ikke medlem
Junker Stranges Vej 66
7100 Vejle
 

Sekretær - ikke medlem
H C Lumbyes Vej 61
7100 Vejle
 

Overenskomstansat sognepræst
Niels Skousvej 13 A
7100 Vejle
 
 23 46 88 70

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vinding Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 69358810
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk