1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vinding Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Enghavevej 12
7550 Sørvad
Inga Frøjk

Næstformand
Udsigten 16
7550 Sørvad
 

Kasserer
Grønningen 14
7550 Sørvad
 
Niels Christian Nielsen

Menigt medlem
Thoustrupvej 3
7550 Sørvad
 
Esben Bjørndahl Gramstrup

Kirkeværge
Møllevangen 16
7550 Sørvad
 
Poul Erik Lauritsen

Kontaktperson
Udsigten 35
7550 Sørvad
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstevejen 5
7550 Sørvad
 
 97438020
Morten Mouritzen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vinding Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 12023014
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk