Menighedsråd

Vinding Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vinding Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8747@SOGN.DK
CVR: 12023014

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Vognstrupvej 2
7550 Sørvad
Næstformand
Udsigten 33
7550 Sørvad
Tlf: 22246438
Kirkeværge
Møllevangen 16
7550 Sørvad
Kasserer
Thusholtvej 2
7550 Sørvad
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Udsigten 35
7550 Sørvad
Menigt medlem
Enghavevej 6
7550 Sørvad
Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Præstevejen 5
7550 Sørvad
Tlf: 97438020

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.