Menighedsråd

Vinderslev Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vinderslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8600@SOGN.DK
CVR-nummer: 10737311

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Anemonevej 6
Vinderslev
8620 Kjellerup
Næstformand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Vinderslevholmvej 50
Vinderslev
8620 Kjellerup
Kirkeværge
Mausing Skolevej 12
Mausing
8620 Kjellerup
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Mausing Skolevej 13
Mausing
8620 Kjellerup
Sekretær
Vinderslevholmvej 27
Vinderslev
8620 Kjellerup
Sognepræst (kirkebogsfører)
Tingskrivervej 28 B
Hinge
8620 Kjellerup
Tlf: 21606005
Mobil: 21606005 Fastnet: 86886005

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.