Menighedsråd

Kollerup-Vindelev Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Kollerup-Vindelev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7907@SOGN.DK
CVR: 34766894

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Fåruplund 22
7300 Jelling
Næstformand, Kirkeværge
Brandbjergvej 19
Brandbjerg
7300 Jelling
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Vindelevvej 82
Vindelev
7300 Jelling
Kasserer
Præstegårdsvej 2
Kollerup
7300 Jelling
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Kollerupvej 11
Kollerup
7300 Jelling
Menigt medlem
Hygumvej 64
Hygum
7300 Jelling
Menigt medlem
Fløjstrupvej 20
Vindelev
7300 Jelling
Menigt medlem
Feldmosevej 1
Vindelev
7300 Jelling
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kollerupvej 9A
Kollerup
7300 Jelling
Tlf: 75871528

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.