Menighedsråd

Vind Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vind Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8748@SOGN.DK
CVR: 12024614

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Ørnhøjvej 13
Vind
7500 Holstebro
Tlf: 28920720
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Ørnhøjvej 12
Vind
7500 Holstebro
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Hestbjergvej 10
Vind
7500 Holstebro
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Bærkær 8
Vind
7500 Holstebro
Kirkeværge
Præstevejen 23
Vind
7500 Holstebro
Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Præstevejen 5
7550 Sørvad
Tlf: 97438020

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.