1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vind Sogns Menighedsråd

Formand
Ørnhøjvej 13
Vind
7500 Holstebro

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Ørnhøjvej 12
Vind
7500 Holstebro
 

Kirkeværge
Præstevejen 23
Vind
7500 Holstebro
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Hestbjergvej 10
Vind
7500 Holstebro
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Bærkær 8
Vind
7500 Holstebro
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Præstevejen 5
7550 Sørvad
 
 97438020

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vind Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 12024614
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk