Menighedsråd

Vilstrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vilstrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8971@SOGN.DK
CVR: 50253910

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Ravnsborgvej 14
Vilstrup
6100 Haderslev
Tlf: 28306398
Næstformand
Vilstrup Bysving 23
6100 Haderslev
Tlf: 51717427
Formand for Aktivitetsudvalget.
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Kelstruphave 47
6100 Haderslev
Tlf: 2339 8659
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Kelstrup Bygade 52
6100 Haderslev
Tlf: 26182660
Menigt medlem
Gl.Christiansfeldvej 148
6100 Haderslev
Tlf: 52381911
Kasserer
Vilstrup Vestertoft 1
Sdr Vilstrup
6100 Haderslev
Knst. sognepræst
Bankelvej 16
Halk
6100 Haderslev
Tlf: 40301949
Overenskomstansat sognepræst
telefonnr. 40301949 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.