Menighedsråd

Visby-Hassing-Villerslev Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Visby-Hassing-Villerslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8685@SOGN.DK
CVR: 28192800

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Lethsvej 5
Visby
7755 Bedsted Thy
Tlf: 20219388
Næstformand, Sekretær, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Oddesundvej 218
Koldby
7752 Snedsted
Kirkeværge, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Helsevej 8
Koldby
7752 Snedsted
Kirkeværge
Vestervigvej 150
Hassing
7755 Bedsted Thy
Kirkeværge
Villerslevvej 14
Villerslev
7755 Bedsted Thy
Medlem af valgbestyrelsen
Ingersmindevej 3
Hassing
7755 Bedsted Thy
Sognepræst (kirkebogsfører)
Lethsvej 9
Visby
7755 Bedsted Thy
Tlf: 21765072

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.