1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vigersted Sogns Menighedsråd

Formand
Bastebjergvej 3
Lammestrup
4140 Borup

Næstformand, Kirkeværge
Nebsmøllevej 1
Ortved
4100 Ringsted

Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem
Bredagervej 60
Vigersted
4100 Ringsted
 
fridag mandag

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Kærehavevej 28
4100 Ringsted
 
 57525247/21644147

Menigt medlem
Bredagervej 1
Vigersted
4100 Ringsted
 
 57525238

Menigt medlem
Degnebakken 19
Vigersted
4100 Ringsted

Menigt medlem
Degnebakken 24
Vigersted
4100 Ringsted

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vigersted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 52082919
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk