Menighedsråd

Vigersted Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vigersted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7369@SOGN.DK
CVR: 52082919

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Skovbakken 18
4100 Ringsted
Tlf: 26155929
Næstformand
Nebsmøllevej 1
Ortved
4100 Ringsted
Tlf: 53702500
Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Kærehavevej 28
4100 Ringsted
Tlf: 57525247/21644147
Sekretær, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Vigersted Bygade 11
Vigersted
4100 Ringsted
Tlf: 26842016
Menigt medlem
Bredagervej 88
Vigersted
4100 Ringsted
Tlf: 21622628
Menigt medlem
Degnelodden 5
Valby
3200 Helsinge
Sognepræst (kirkebogsfører)
Haraldstedvej 91
4100 Ringsted
Tlf: 29677110

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.