Samarbejdsvedtægter

Forretningsorden for Vigersted Menighedsråd

Vedtægt for valgt kasserer

Vedtægt for kontaktperson

Vedtægt for kirke- og kirkegårdsudvalg

Vedtægt for kirkeværgen

Vedtægt for Præstegårdsudvalget

Samarbejdsvedtægt vedr. kirkesanger og vikar for kirkesanger

Flaglaug ved Vigersted Kirke