Menighedsråd

Vigerslev Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vigerslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7865@SOGN.DK
CVR: 59059815

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Elverodvej 49
5462 Morud
Næstformand
Krudtgyden 9
Munkehus
5462 Morud
Kasserer
Plantagevej 61
5462 Morud
Bygningskyndig
Plantagevej 67
5462 Morud
Menigt medlem
Bredbjergvej 129
Bredbjerg
5462 Morud
Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Granbakken 11
5462 Morud
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Bredbjergvej 50
Bredbjerg
5462 Morud

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.