1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vigerslev Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Elverodvej 49
5462 Morud
 

Næstformand
Krudtgyden 9
Munkehus
5462 Morud
 

Kasserer
Plantagevej 61
5462 Morud
 

Menigt medlem
Bredbjergvej 129
Bredbjerg
5462 Morud
 

Bygningssagkyndig
Plantagevej 67
5462 Morud
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Granbakken 11
5462 Morud
 

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Bredbjergvej 50
Bredbjerg
5462 Morud
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vigerslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 59059815
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk