Menighedsråd

Vig Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vig Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7262@SOGN.DK
CVR-nummer: 46969928

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Fjordparken 9
4560 Vig
Tlf: 59315676
Næstformand, Kirkeværge
Sejstrupvej 5
Eskilstrup
4560 Vig
Kontaktperson
Vej 7 Nr 16
Jyderup Lyng
4560 Vig
Kasserer
Fjordparken 9
4560 Vig
Tlf: 25111363
Menigt medlem
Engparken 8
4560 Vig
Menigt medlem
Vig Bakke 2N st
4560 Vig
Menigt medlem
Kirsebærstien 5
Hønsinge L
4560 Vig
Sognepræst (kirkebogsfører)
Gl Nykøbingvej 2A
4560 Vig
23674658

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.