1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Viborg Domsogns Menighedsråd

Formand
Gl. Aalborgvej 13
8800 Viborg
 

Næstformand, Kirkeværge
Gefionsvej 3
8800 Viborg
 

Kontaktperson
Søndersøparken 17A 1 5
8800 Viborg
 

Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Sct. Laurentii Vej 8
8800 Viborg
 

Menigt medlem
Bragesvej 17
8800 Viborg
 

Menigt medlem
Koglevej 6
8800 Viborg
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Løvstikkevej 4
8800 Viborg
 

Medlem af valgbestyrelsen
Sct. Mogens Gade 33A
8800 Viborg
 

Menigt medlem
Lyngtoften 13
Ertebølle
9640 Farsø
 

Menigt medlem
Sct. Kjelds Gade 20
8800 Viborg
 

Domprovst (kirkebogsfører)
Sct. Leonis Stræde 1
8800 Viborg
 
 24805204

Sognepræst
Gl Aalborgvej 14
8800 Viborg
 
 29166055

Flyverprovst
Fennebakken 143
8800 Viborg
 
 24941360

Sognepræst
Nedergårdsvej 2
Foulum
8830 Tjele
 
 86652143

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Viborg Domsogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34935114
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk