Menighedsråd

Viborg Domsogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Viborg Domsogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8613@SOGN.DK
CVR-nummer: 34935114

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Gl. Aalborgvej 13
8800 Viborg
Næstformand, Kirkeværge
Gefionsvej 3
8800 Viborg
Kontaktperson
Søndersøparken 17A 1 5
8800 Viborg
Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Sct. Laurentii Vej 8
8800 Viborg
Menigt medlem
Løvstikkevej 4
8800 Viborg
Menigt medlem
Bragesvej 17
8800 Viborg
Menigt medlem
Koglevej 6
8800 Viborg
Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Løvstikkevej 4
8800 Viborg
Menigt medlem
Lyngtoften 13
Ertebølle
9640 Farsø
Menigt medlem
Sct. Kjelds Gade 20
8800 Viborg
Medlem af valgbestyrelsen
Sct. Mogens Gade 33A
8800 Viborg
Domprovst (kirkebogsfører)
Sct. Leonis Stræde 1
8800 Viborg
Tlf: 24805204
Sognepræst
Gl Aalborgvej 14
8800 Viborg
Tlf: 29166055
Sognepræst
Nedergårdsvej 2
Foulum
8830 Tjele
Tlf: 86652143
Flyverprovst
Stænderpladsen 3
8800 Viborg
Tlf: 50744437
Overenskomstansat sognepræst

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.