1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vester Vandet Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Klitmøllervej 53
V Vandet
7700 Thisted
 

Næstformand, Kontaktperson
 

Sognepræst, Sekretær, Født medlem
Lyngbyvej 36
7755 Bedsted Thy
 
Træffes efter aftale

Kirkeværge
Klitmøllervej 90
V Vandet
7700 Thisted
 

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Sejlhøjvej 24
V Vandet
7700 Thisted
 

Menigt medlem, Orlov
Lien 70
V Vandet
7700 Thisted
 

Kirkeværge
Agerholmvej 4
V Vandet
7700 Thisted
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Rodals Bakke 1
7700 Thisted
 
 97974014
Alle dage med undtagelse af mandag, som er fridag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vester Vandet Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 26272017
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk