1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Klim-Vester Torup-Vust Sognes Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Uldspindervej 6
Klim
9690 Fjerritslev
 

Næstformand
Rugholmvej 30
Vust Mark
9690 Fjerritslev
 

Kirkeværge(Torup Kirke)
Thorup Strandvej 58
V Thorup
9690 Fjerritslev
 

Kirkeværge(Klim Kirke)
Gl Landevej 15
Klim
9690 Fjerritslev
 

Kirkeværge(Vust Kirke)
Vustholmevej 19
Vust
9690 Fjerritslev
 

Kasserer
Oddevej 5
Klim
9690 Fjerritslev
 

Menigt medlem
Klim Strandvej 17
Klim
9690 Fjerritslev
 

Formand for valgbestyrelsen
Thorup Strandvej 57
V Thorup
9690 Fjerritslev
 

Formand for valgbestyrelsen
Thistedvej 476
V Thorup
9690 Fjerritslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Thorup Strandvej 42
Vester Thorup
9690 Fjerritslev
 
 98225019

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Klim-Vester Torup-Vust Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 61672710
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk