Menighedsråd

Klim-Vester Torup-Vust Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Klim-Vester Torup-Vust Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8711@SOGN.DK
CVR: 61672710

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson
Uldspindervej 6
Klim
9690 Fjerritslev
Næstformand
Rugholmvej 30
Vust Mark
9690 Fjerritslev
Kirkeværge
Gl Landevej 15
Klim
9690 Fjerritslev
Kasserer, Sekretær
Oddevej 5
Klim
9690 Fjerritslev
Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Thorup Strandvej 57
V Thorup
9690 Fjerritslev
Bygningskyndig
Klim Strandvej 17
Klim
9690 Fjerritslev
Kirkeværge, Bygningskyndig
Vustholmevej 19
Vust
9690 Fjerritslev
Medlem af valgbestyrelsen
Thistedvej 476
V Thorup
9690 Fjerritslev
Kirkeværge
Thorup Strandvej 58
V Thorup
9690 Fjerritslev
Sognepræst (kirkebogsfører)
Thorup Strandvej 42
Vester Thorup
9690 Fjerritslev
Tlf: 98225019

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.