Menighedsråd

Vester Tørslev-Svenstrup Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vester Tørslev-Svenstrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8149@SOGN.DK
CVR-nummer: 57923512

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson
V Tørslev Bygade 12
9550 Mariager
Næstformand, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
V Tørslev Bygade 8
9550 Mariager
Kirkeværge
Bolsbjergvej 7
9550 Mariager
Formand for valgbestyrelsen
Broløsvej 6
Svenstrup
9550 Mariager
Kirkeværge
Søbjergvej 5
V. Tørslev
9550 Mariager
Sognepræst (kirkebogsfører)
Hemvej 15
Hem
9550 Mariager
Tlf: 23808919

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.