1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vester Starup Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Torvevænget 2
Tofterup
7200 Grindsted

Næstformand
Åvænget 7
Tofterup
7200 Grindsted
 

Kirkeværge
Kratbakken 5
Tofterup
7200 Grindsted
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Skovsendevej 7
Skovsende
7200 Grindsted

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Smedebakken 30
Starup
7200 Grindsted
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Kærbjergvej 6
6753 Agerbæk
 
 75196703
Alle dage undtagen mandag. Træffes desuden på 30323648

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vester Starup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 14545212
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk