Menighedsråd

Vestermarie Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vestermarie Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7554@SOGN.DK
CVR-nummer: 38246828

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Bygningssagkyndig
Gyldengårdsvejen 5
Vestermarie
3700 Rønne
Tlf: 56999369 mobil 61752493
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Lærkevej 3
Aakirkeby
3720 Aakirkeby
Tlf: 2856 4245
Medlem af valgbestyrelsen
Vestermarievej 55
Vestermarie
3700 Rønne
Tlf: 2127 7365
Kasserer, Kontaktperson
Askene 10
Vestermarie
3700 Rønne
Tlf: 51 929 414
Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Kærgårdsvej 4
Vestermarie
3720 Aakirkeby
Tlf: 2463 2625
Menigt medlem
Anhøjvejen 1
Vestermarie
3700 Rønne
Tlf: 5126 2764
Sognepræst (kirkebogsfører)
Vestermarievej 41
3700 Rønne
Træffes bedst, men ikke udelukkende, onsdag-fredag 10-12.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.