1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vesterkær Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Egholm 36
9000 Aalborg
 

Næstformand, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Kastetvej 118 st th
9000 Aalborg
 

Kirkeværge
Forchhammersvej 47
9000 Aalborg
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Ivar Huitfeldts Gade 3 2 tv
9000 Aalborg
 

Menigt medlem
Egholm 34
9000 Aalborg
 

Sekretær - ikke medlem
Kløvermarken 7
9362 Gandrup
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Vestre Fjordvej 61
9000 Aalborg
 
 96314321
Træffes ikke mandag

Overenskomstansat sognepræst
Valdemarsgade 10 2 tv
9000 Aalborg
 
Træffes ikke fredag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vesterkær Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 61978119
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk