Menighedsråd

Vesterkær Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vesterkær Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8367@SOGN.DK
CVR-nummer: 61978119

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Egholm 36
9000 Aalborg
Tlf: 29 72 99 69
Næstformand, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Kastetvej 118 st th
9000 Aalborg
Kirkeværge
Forchhammersvej 47
9000 Aalborg
Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Ivar Huitfeldts Gade 3 2 tv
9000 Aalborg
Menigt medlem
Præstemarken 100
9000 Aalborg
Menigt medlem
Prinsessegade 26
9400 Nørresundby
Menigt medlem
Egholm 34
9000 Aalborg
Overenskomstansat sognepræst
Dronn. Christines V. 20
9000 Aalborg
Tlf: 51856544
Træffes ikke mandag
Sognepræst (kirkebogsfører)
Vestre Fjordvej 61
9000 Aalborg
Tlf: 24254321
Træffes ikke mandag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.