Menighedsråd

Hammer-Vester Egesborg Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Hammer-Vester Egesborg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7506@SOGN.DK
CVR-nummer: 40304312

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Vordingborg Landevej 4
V Egesborg
4700 Næstved
Tlf: 61391783
Næstformand, Kontaktperson
Skovmølle Vænge 1
Skovmølle
4700 Næstved
Tlf: 55700321
Medlem af valgbestyrelsen
Strandgårdsvej 1
V Egesborg
4700 Næstved
Tlf: 23704618
Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Brinken 15
Mogenstrup
4700 Næstved
Tlf: 55761836
Kirkeværge
Vestre Kærvej 9
Lov
4700 Næstved
Tlf: 55761673
Menigt medlem
Nyskovvej 28
Torup
4750 Lundby
Kasserer
Lov Enghavevej 5
Lov
4700 Næstved
Sognepræst, Født medlem
Byvej 17
Hammer
4700 Næstved
Tlf: 55761336
Træffes bedst om formiddagen samt efter aftale. Mandag er fridag.
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkestræde 6 A
Næstelsø
4700 Næstved
Tlf: 50456028
Træffes bedst efter aftale. Mandag er fridag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.