Menighedsråd

Vester Aaby-Aastrup Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vester Aaby-Aastrup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7697@SOGN.DK
CVR: 34740623

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Nørrevænget 8
Vester Åby
5600 Faaborg
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Løkkemarksvej 8
Vester Åby
5600 Faaborg
Kontaktperson
Nørrevænget 11
Vester Åby
5600 Faaborg
Medlem af valgbestyrelsen
Tværvej 14
Åstrup
5600 Faaborg
Menigt medlem
Kalekovænget 14
5600 Faaborg
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Svendborgvej 383
5600 Faaborg
Kasserer
Svendborgvej 331
Åstrup
5600 Faaborg
Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Præstegårdsvej 11
V Åby
5600 Faaborg
Tlf: 62616420
Sognepræst
Præstegårdsvej 11
V Åby
5600 Faaborg
Tlf: 62616420

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.