Menighedsråd

Thyregod-Vester Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Thyregod-Vester Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7977@SOGN.DK
CVR: 34758131

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Skovlunden 101
Thyregod
7323 Give
Tlf: 28658237
Næstformand, Bygningskyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Søndergade 40
Thyregod
7323 Give
Tlf: 4050 1149
Kontaktperson
Øster Dørkenvej 4
Dørken
7323 Give
Tlf: 4010 4684
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Skovkrogen 13
Vesterlund
7323 Give
Tlf: 4087 6260
Kirkeværge
Sejrupvej 67
Sejrup
7323 Give
Tlf: 4032 2333
Kasserer, Sekretær
Vesterlundvej 71
Lindet
7323 Give
Tlf: 2894 0206
Menigt medlem
Lindetvej 3
Lindet
7323 Give
Tlf: 2722 6021
Menigt medlem
Skovlunden 40
Thyregod
7323 Give
Tlf: 61773364
Medlem af valgbestyrelsen
Skovkrogen 7
Vesterlund
7323 Give
Tlf: 22790005
Sognepræst (kirkebogsfører)
Skovlunden 90
7323 Give
Tlf: 75734022

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.