Menighedsråd

Verninge Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Verninge Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7793@SOGN.DK
CVR-nummer: 58672815

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Fuglekildevej 25
Verninge
5690 Tommerup
Tlf: 64752424
Næstformand
Odensevej 27
Verninge
5690 Tommerup
Menigt medlem, Orlov
Odensevej 47
Verninge
5690 Tommerup
Kirkeværge, Kontaktperson
Hesselhoved 4
Verninge
5690 Tommerup
Tlf: 64751813 mobil 22988728
Menigt medlem
Fuglekildevej 39
Verninge
5690 Tommerup
Kasserer, Sekretær
Hesselhoved 1
Verninge
5690 Tommerup
Sognepræst (kirkebogsfører), Formand for valgbestyrelsen, Født medlem
Holmehavegyden 50
Verninge
5690 Tommerup
Medlem af valgbestyrelsen
Krengerupvej 92
Hestehavegrd
5690 Tommerup

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.