1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Verninge Sogns Menighedsråd

Formand
Fuglekildevej 25
Verninge
5690 Tommerup
 
 64752424

Næstformand
Odensevej 27
Verninge
5690 Tommerup
 

Menigt medlem
Odensevej 47
Verninge
5690 Tommerup
 

Kirkeværge, Kontaktperson
Hesselhoved 4
Verninge
5690 Tommerup
 
 64751813 mobil 22988728

Kasserer, Sekretær
Hesselhoved 1
Verninge
5690 Tommerup
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Formand for valgbestyrelsen, Født medlem
Holmehavegyden 50
Verninge
5690 Tommerup
 

Medlem af valgbestyrelsen
Krengerupvej 92
Hestehavegrd
5690 Tommerup
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Verninge Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 58672815
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk