1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Venø Sogns Menighedsråd

Formand
Klitten 3B
Venø
7600 Struer

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Riisvej 4
Venø
7600 Struer

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Riisvej 12D
Venø
7600 Struer
 
 23378371

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Riisvej 11
Venø
7600 Struer
 

Sekretær, Kontaktperson
Riisvej 14
Venø
7600 Struer
 

Kst. sognepræst (kirkebogsfører)
Anemonevej 2
Tørring
7620 Lemvig
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Venø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 17967517
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk