Menighedsråd

Venø Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Venø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8855@SOGN.DK
CVR-nummer: 17967517

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Klitten 3B
Venø
7600 Struer
Tlf: 40832060
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Riisvej 4
Venø
7600 Struer
Tlf: 51721564
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Riisvej 12D
Venø
7600 Struer
Tlf: 23378371
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Riisvej 11
Venø
7600 Struer
Sekretær, Kontaktperson
Riisvej 14
Venø
7600 Struer
Sognepræst (kirkebogsfører)
Klitten 1
Venø
7600 Struer
Tlf: 97868015

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.