1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vejrup Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Øster Vejrupvej 14
Rebelsig
6740 Bramming
 
 29437392
Formand.
Else Holberg Truelsen

Næstformand, Kasserer, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Digevej 3
Vejrup
6740 Bramming
 
 61387879
Næstformand, kasserer, kontaktperson.

Kirkeværge
Fasanvej 7
Vejrup
6740 Bramming
 
 29890041
Kirkeværge.

Medlem af valgbestyrelsen
Bjerndrupvej 12
Sdr Vejrup
6740 Bramming

Menigt medlem
Dyrlægeparken 5
Vejrup
6740 Bramming

Menigt medlem
Grisbækvej 1
Grisbæk
6740 Bramming

Sognepræst (kirkebogsfører)
Engdraget 5
Vejrup
6740 Bramming
 
 75190051

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vejrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 66590518
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk