Menighedsråd

Vejrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vejrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8896@SOGN.DK
CVR-nummer: 66590518

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Øster Vejrupvej 14
Rebelsig
6740 Bramming
Tlf: 61751610
Formand.
Næstformand, Kasserer, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Digevej 3
Vejrup
6740 Bramming
Tlf: 61387879
Næstformand, kasserer, kontaktperson.
Kirkeværge
Fasanvej 7
Vejrup
6740 Bramming
Tlf: 29890041
Kirkeværge.
Medlem af valgbestyrelsen
Bjerndrupvej 12
Sdr Vejrup
6740 Bramming
Tlf: 60942155
Menigt medlem
Dyrlægeparken 5
Vejrup
6740 Bramming
Tlf: 50917707
Menigt medlem
Grisbækvej 1
Grisbæk
6740 Bramming
Tlf: 30663694
Sognepræst (kirkebogsfører)
Engdraget 5
Vejrup
6740 Bramming
Tlf: 75190051
Sognepræst (kirkebogsfører)
Engdraget 5
Vejrup
6740 Bramming
Tlf: 75190051

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.