1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vejlø Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Figenvej 86
4700 Næstved

Næstformand, Sekretær
Vejløvej 62
Vejlø
4700 Næstved
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Svenstrupvej 5
Vejlø
4700 Næstved

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
 

Kirkeværge
Æblevænget 30
Appenæs
4700 Næstved
 

Menigt medlem
Appenæshoved 14
4700 Næstved
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Vejløvej 67
Vejlø
4700 Næstved
 
 55700031
Bedst tirsdag - fredag om formiddagen, samt efter aftale. Træffes ikke mandag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vejlø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68520711
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk