1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vejlø Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Figenvej 86
4700 Næstved

Kirkeværge
Vejløvej 59A
Vejlø
4700 Næstved

Kasserer
Svenstrupvej 5
Vejlø
4700 Næstved

Kontaktperson
Agertoften 37
Appenæs
4700 Næstved

Menigt medlem
Æblevænget 30
Appenæs
4700 Næstved

Menigt medlem
Appenæs Bygade 84A
Appenæs
4700 Næstved

Sognepræst (kirkebogsfører)
Vejløvej 67
Vejlø
4700 Næstved
 
 55700031

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vejlø Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 68520711
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk