1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vejleby Sogns Menighedsråd

Formand
Nakskov Landevej 70
Vejleby
4970 Rødby

Næstformand, Kasserer
Kaj Munks Vej 5
4970 Rødby
 

Kirkeværge
Hollevej 34
Vejleby
4970 Rødby
 

Sekretær
Vejlebyvej 35
4970 Rødby
 

Kontaktperson
Trætteskovvej 3
4970 Rødby
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Rubbeløkkevej 10
Brandstrup
4970 Rødby
 
 54608118

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vejleby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 16680915
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk