Menighedsråd

Vejleby Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vejleby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7664@SOGN.DK
CVR: 16680915

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Nakskov Landevej 70
Vejleby
4970 Rødby
Tlf: 20117971
Næstformand, Kasserer
Kaj Munks Vej 5
4970 Rødby
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Rubbeløkkevej 10
4970 Rødby
Formand for valgbestyrelsen
Trætteskovvej 3
4970 Rødby
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Hollevej 34
Vejleby
4970 Rødby
Sekretær
Vejlebyvej 35
4970 Rødby

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.