1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd

Formand
Kåsvej 12
Strib
5500 Middelfart
 

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Vestergade 68
Strib
5500 Middelfart
 

Menigt medlem
Udsigten 13
5500 Middelfart

Kirkeværge
Billeshavevej 46
Billeshave
5500 Middelfart
 

Kasserer
Rørkærsvej 29
Strib
5500 Middelfart
 

Kontaktperson
Røjleskovvej 23
Billeshave
5500 Middelfart
 

Menigt medlem
Klintholmvej 29
Vejlbyskov
5500 Middelfart
 

Menigt medlem
Røjle Bygade 124
Røjle
5500 Middelfart
 

Menigt medlem
Vestergade 68
Strib
5500 Middelfart
 

Menigt medlem
Vestergade 80
Strib
5500 Middelfart
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Øster Alle 1A
Strib
5500 Middelfart
 
 64401075

Sognepræst
Nybølvej 1
Vejlby
5500 Middelfart
 
 64401466

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 45613119
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk