Menighedsråd

Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vejlby-Strib-Røjleskov Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7825@SOGN.DK
CVR-nummer: 45613119

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Kåsvej 12
Strib
5500 Middelfart
Næstformand
Rørkærsvej 29
Strib
5500 Middelfart
Kasserer
Langtvedvej 15
Røjleskov
5500 Middelfart
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Røjleskovvej 23
Billeshave
5500 Middelfart
Menigt medlem
Kogagervej 14
Korsbjerg
5500 Middelfart
Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Vestergade 68
Strib
5500 Middelfart
Medlem af valgbestyrelsen
Munkegårdvej 1
Vejlby
5500 Middelfart
Menigt medlem
Nørre Alle 26
Strib
5500 Middelfart
Menigt medlem
Nørre Alle 4
Strib
5500 Middelfart
Menigt medlem
Nørre Alle 23
Strib
5500 Middelfart
Kirkeværge
Lerbjergvej 38
Vejlby
5500 Middelfart
Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem
Øster Alle 1A
Strib
5500 Middelfart
Tlf: 22 37 70 87
Sognepræst, Født medlem
Nybølvej 1
Vejlby
5500 Middelfart
Tlf: 30 30 15 31

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.