1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vejlby Sogns Menighedsråd

Formand
Bøgeskovvej 37A
Bøgeskov
7000 Fredericia
 

Næstformand, Kasserer
Skovbrynet 22
Bøgeskov
7000 Fredericia
 

Kirkeværge
Luthersvej 11 1
7000 Fredericia
 

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Egeskov Bygade 49
Egeskov
7000 Fredericia
 

Menigt medlem
Ryttergrøftvejen 79
Trelde Mark
7000 Fredericia
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Trelde Næsvej 106
Trelde Sande
7000 Fredericia
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Egeskov Bygade 15
Egeskov
7000 Fredericia
 
 75957744
Samtale efter aftale. Mandag er fridag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vejlby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 25019415
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk