Menighedsråd

Vejlby Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vejlby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8123@SOGN.DK
CVR-nummer: 36621915

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Kantorvænget 2 st 52
8240 Risskov
Tlf: +4524919032
Næstformand
Bakkekammen 47
8240 Risskov
Tlf: 24425404
Bygningssagkyndig
Kantorparken 39
8240 Risskov
Tlf: 86212439
Mobil:71622501
Menigt medlem
Skovvangsvej 137 2 5
8200 Aarhus N
Tlf: 86211880
Menigt medlem
Alsvej 1B
8240 Risskov
Tlf: 86178631
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Violvej 18
8240 Risskov
Tlf: 21219614
Kontaktperson
Kantorparken 31
8240 Risskov
Tlf: 86211169
Medlem af valgbestyrelsen
Dalsagervej 7
8250 Egå
Tlf: 30359399
Kirkeværge
Kantorparken 35
8240 Risskov
Tlf: 22812118
Menigt medlem
Enemærket 4
8240 Risskov
Tlf: 20463079
Menigt medlem
Kantorparken 4 st tv
8240 Risskov
Sognepræst
Vestre Strandalle 68
8240 Risskov
Tlf: 29898912
Tlf. 29898912 Træffes ikke mandag
Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 86214433 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.