Menighedsråd

Vedsted Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vedsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8401@SOGN.DK
CVR-nummer: 54378815

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Gl. Landevej 27
Birkelse
9440 Aabybro
Næstformand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Gl. Landevej 23
Birkelse
9440 Aabybro
Kasserer
Gl. Landevej 25
Birkelse
9440 Aabybro
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Vestergårdsvej 54
9440 Aabybro
Medlem af valgbestyrelsen
Røgildvej 66
Arentsminde
9460 Brovst
Menigt medlem
Ravnevej 24
Birkelse
9440 Aabybro
Sognepræst (kirkebogsfører)
Hjorthsvej 12
Birkelse
9440 Aabybro
Tlf: 21443719
Alle dage undtagen mandag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.