1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vedsted Sogns Menighedsråd

Formand
Gl. Landevej 27
Birkelse
9440 Aabybro
 

Næstformand, Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Gl. Landevej 23
Birkelse
9440 Aabybro
 

Kasserer
Gl. Landevej 25
Birkelse
9440 Aabybro
 

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Vestergårdsvej 54
9440 Aabybro
 

Medlem af valgbestyrelsen
Røgildvej 66
Arentsminde
9460 Brovst
 

Menigt medlem
Ravnevej 24
Birkelse
9440 Aabybro
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Kirkegade 37
9460 Brovst
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hjorthsvej 12
Birkelse
9440 Aabybro
 
 21443719
Alle dage undtagen mandag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vedsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 54378815
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk