Menighedsråd

Vedbæk Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vedbæk Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7126@SOGN.DK
CVR-nummer: 22375016

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Skodsborgparken 20 2 th
2942 Skodsborg
Næstformand, Kontaktperson
Rønnebærtoften 13
Trørød
2950 Vedbæk
Menigt medlem
Gøngesletten 7
Trørød
2950 Vedbæk
Menigt medlem
Nærum Hovedgade 93 st th
2850 Nærum
Medlem af valgbestyrelsen
Caroline Mathilde St 54
Trørød
2950 Vedbæk
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Gøngehusvej 118
Trørød
2950 Vedbæk
Menigt medlem
Sjællandsvej 15
2800 Kongens Lyngby
Menigt medlem
Frydenlundsvej 59
2950 Vedbæk
Kirkeværge
Skodsborg Strandvej 119B 2 tv
2942 Skodsborg
Menigt medlem
Avnholtsvej 31
2950 Vedbæk
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Formand for valgbestyrelsen
Egemosen 3
2942 Skodsborg
Tlf: 20554065
Sognepræst
Tlf: 40350640
Træffes telefonisk på 40 35 06 40 undtagen fredag
Overenskomstansat sognepræst
Tlf: 22667983

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.