Menighedsråd

Varpelev Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Varpelev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7498@SOGN.DK
CVR: 42689319

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Næstformand
Varpelev Bygade 10
Varpelev
4652 Hårlev
Menigt medlem, Orlov
Varpelev Bygade 29
Varpelev
4652 Hårlev
Tlf: 31423698
Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Grønagervej 3
Varpelev
4652 Hårlev
Tlf: 5657 9030
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Tryggevældevej 8
Varpelev
4652 Hårlev
Tlf: 5657 8587
Kontaktperson
Varpelev Bygade 18
Varpelev
4652 Hårlev
Tlf: 2721 6172
Kst Sognepræst (kirkebogsfører)
Hårlev Kirkevej 1
4652 Hårlev
Tlf: 56286058
Sognepræst (kirkebogsfører)

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.