1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Varpelev Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
 

Næstformand, Sekretær
Varpelev Bygade 29
Varpelev
4652 Hårlev

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Grønagervej 3
Varpelev
4652 Hårlev

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Tryggevældevej 8
Varpelev
4652 Hårlev

Kontaktperson
Varpelev Bygade 18
Varpelev
4652 Hårlev

Sognepræst (kirkebogsfører)
Hårlev Kirkevej 1
4652 Hårlev
 
 56286058

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Varpelev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 42689319
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk