Menighedsråd

Espe-Vantinge-Hillerslev Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Espe-Vantinge-Hillerslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7750@SOGN.DK
CVR: 34776032

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Holmevej 11
Espe
5750 Ringe
Tlf: 62661594
Næstformand, Bygningskyndig
Askevænget 4
Espe
5750 Ringe
Tlf: 29605485
Kirkeværge, Kasserer
Dalsmøllevej 9
Vantinge
5750 Ringe
Tlf: 20461251
Kirkeværge
Fuglebakken 2A
Hillerslev
5750 Ringe
Tlf: 52238070
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Holmevej 6
Espe
5750 Ringe
Tlf: 31766749
Formand for valgbestyrelsen
Blåkildevej 7
Vantinge
5750 Ringe
Tlf: 31952280
Sekretær
Granlyvej 12
Espe
5750 Ringe
Menigt medlem
Solbakken 23
Hillerslev
5750 Ringe
Menigt medlem
Assensvej 114
Nybølle
5750 Ringe
Medlem af valgbestyrelsen
Præstebro 3
Vantinge
5750 Ringe
Menigt medlem
Solbakken 12
Hillerslev
5750 Ringe
Sognepræst (kirkebogsfører)
Snarupvejen 6
Espe
5750 Ringe
Tlf: 92432525
Sognepræst (kirkebogsfører)
telefonnr. 92432525 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.