1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vandborg Sogns Menighedsråd

Formand
Toelbjergvej 3
Vandborg
7620 Lemvig
 
 40430685

Næstformand, Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Engbjergvej 84
Vandborg
7620 Lemvig
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Nørgårdvej 2
Vandborg
7620 Lemvig
 

Sekretær
Gåskærvej 4
Vandborg
7620 Lemvig
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Kirkensgårdvej 27
Vandborg
7620 Lemvig
 

Sognepræst
Gåskærvej 23
Vandborg
7620 Lemvig
 
 97836326

Sognepræst (kirkebogsfører)
Lomborgvej 108
Lomborg
7620 Lemvig
 
 97889011

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vandborg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 19230716
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk