Menighedsråd

Vandborg-Ferring Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vandborg-Ferring Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8861@SOGN.DK
CVR-nummer: 19230716

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Toelbjergvej 3
Vandborg
7620 Lemvig
Tlf: 40430685
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Råbjergvej 7
Vandborg
7620 Lemvig
Kirkeværge
Brændgårdvej 7
Ferring
7620 Lemvig
Kirkeværge, Kasserer
Engbjergvej 84
Vandborg
7620 Lemvig
Kontaktperson
Gåskærvej 80
Ferring
7620 Lemvig
Menigt medlem
Bragdøvej 3
Vrist
7673 Harboøre
Menigt medlem
Stranden 3
Ferring
7620 Lemvig
Medlem af valgbestyrelsen
Kirkensgårdvej 27
Vandborg
7620 Lemvig
Sekretær
Gåskærvej 4
Vandborg
7620 Lemvig
Medlem af valgbestyrelsen
Nørgårdvej 2
Vandborg
7620 Lemvig
Overenskomstansat sognepræst
Gåskærvej 23
Vandborg
7620 Lemvig
Tlf: 97836326
Sognepræst (kirkebogsfører)
Lomborgvej 108
Lomborg
7620 Lemvig
Tlf: 97889011

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.