Menighedsråd

Vamdrup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vamdrup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9067@SOGN.DK
CVR: 19981215

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Holtvej 19
Holt
6580 Vamdrup
Næstformand
Mosevænget 4
6580 Vamdrup
Menigt medlem
Østergade 109A
6580 Vamdrup
Menigt medlem
Trelle Ager 17
6580 Vamdrup
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Lindegade 9
6580 Vamdrup
Kontaktperson
Parcelvej 4
6580 Vamdrup
Medlem af valgbestyrelsen
Herredsvej 8
6580 Vamdrup
Kirkeværge
Bastrup Skovvej 2
Bastrup
6580 Vamdrup
Sognepræst (kirkebogsfører)
Vestergade 51D
6580 Vamdrup
Sognepræst
Hjarup Byvej 7
6580 Vamdrup
Tlf: 20464295
Træffes efter aftale. Mandag er fridag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.