Menighedsråd

Jystrup-Valsølille Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Jystrup-Valsølille Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7367@SOGN.DK
CVR: 52057817

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Enghusene 63
Jystrup
4174 Jystrup Midtsj
Næstformand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen
Egemosevej 17
Jystrup
4174 Jystrup Midtsj
Kirkeværge
Langelinie 27
Snekkerup
4140 Borup
Kirkeværge
Skjoldenæsvej 25
Jystrup
4174 Jystrup Midtsj
Kasserer
Høedvej 53
Høed
4174 Jystrup Midtsj
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Lillevangsvej 8
Jystrup
4174 Jystrup Midtsj
Menigt medlem
Hovmarksbakken 7
Jystrup
4174 Jystrup Midtsj
Menigt medlem
Skjoldenæsvej 105
Skjoldenæsholm
4174 Jystrup Midtsj
Menigt medlem
Adolph Steens Alle 7 1 tv
1971 Frederiksberg C
Sognepræst (kirkebogsfører)
Jystrup Bygade 14
4174 Jystrup Midtsj
Tlf: 51578145

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.