1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vallensved Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Kyse Markvej 45
Kyse
4700 Næstved
Ib Rugbjerg Nygaard

Næstformand, Kontaktperson
Jenstrupvej 52
Jenstrup
4700 Næstved
 

Kirkeværge
Kyse Overdrevs Vej 43
Kyse
4700 Næstved
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Platanvej 85J
4684 Holmegaard

Menigt medlem
Stigbanken 9
Kyse
4700 Næstved
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Præstelundsvej 3
Marvede
4700 Næstved
 
 55443067

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vallensved Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 20278412
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk