Menighedsråd

Vallensved Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vallensved Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7333@SOGN.DK
CVR-nummer: 20278412

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Kyse Markvej 45
Kyse
4700 Næstved
Tlf: 30775339
Næstformand, Kontaktperson
Jenstrupvej 52
Jenstrup
4700 Næstved
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Søndermarksvej 70
4200 Slagelse
Kirkeværge
Kyse Overdrevs Vej 43
Kyse
4700 Næstved
Menigt medlem
Stigbanken 9
Kyse
4700 Næstved
Sognepræst (kirkebogsfører), Sekretær, Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Præstelundsvej 3
Marvede
4700 Næstved
Tlf: 55443067

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.