1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Vadum Sogns Menighedsråd

Formand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Grønslet 21
9430 Vadum

Næstformand
Nervøsvej 54
9430 Vadum
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Søndermarken 9
9430 Vadum

Kasserer
Grønslet 23
9430 Vadum
 

Kontaktperson
Mejerivej 28
9430 Vadum
 

Menigt medlem
Vester Halne Vej 27
9430 Vadum
 

Menigt medlem, Orlov
Lærkevænget 13
9430 Vadum
 

Menigt medlem
Bøgevænget 1
9430 Vadum
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Brorholtvej 25
9430 Vadum
 
 98271068

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Vadum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 54508328
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk