Menighedsråd

Volstrup-Understed-Karup Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Volstrup-Understed-Karup Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8443@SOGN.DK
CVR: 38187503

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Gadholtvej 59
Understed
9300 Sæby
Tlf: 98465029
Bygningskyndig
Hullvej 8
Sulbæk
9900 Frederikshavn
Tlf: 22301787
Menigt medlem
Hestvangvej 5
Karup
9300 Sæby
Tlf: 20485390
Kontaktperson
Solsbækvej 272
9300 Sæby
Tlf: 25565020
Menigt medlem
Anemonevej 2A
Syvsten
9300 Sæby
Tlf: 98468604
Kasserer
Understedvej 82
Understed
9300 Sæby
Tlf: 20784642
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Haldbjergvej 2
Haldbjerg
9900 Frederikshavn
Tlf: 22330999
fra kl.10.00 til kl.14.00
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Skølstrupvej 6
9300 Sæby
Menigt medlem
Øksenhedevej 12
9300 Sæby
Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Ørtoftvej 117
9300 Sæby
Sognepræst (kirkebogsfører)
Hans Dyres Vej 7
9300 Sæby
Tlf: 91196459

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.