1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Ullerup Sogns Menighedsråd

Formand for valgbestyrelsen, Formand
Bækgade 3
Blans
6400 Sønderborg
 

Næstformand
Brobølvej 18
Blans
6400 Sønderborg
 

Kirkeværge(Ullerup Kirke)
Trekanten 23
Ullerup
6400 Sønderborg
 

Kasserer
Philipsborgvej 11
Ullerup
6400 Sønderborg
 

Kontaktperson
Kalvetoft 9
Ullerup
6400 Sønderborg
 

Menigt medlem
Blans Nørremark 32
6400 Sønderborg
 

Sogne- og korshærspræst (kirkebogsfører)
Langbro 2 B
Ullerup
6400 Sønderborg
 
 74461217
Mandag er fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ullerup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 16536814

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk