Menighedsråd

Ullerup Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Ullerup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9009@SOGN.DK
CVR: 16536814

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Philipsborgvej 13
Ullerup
6400 Sønderborg
Næstformand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Brobølvej 18
Blans
6400 Sønderborg
Kasserer
Philipsborgvej 11
Ullerup
6400 Sønderborg
Kirkeværge
Trekanten 23
Ullerup
6400 Sønderborg
Menigt medlem
Kalvetoft 15
Ullerup
6400 Sønderborg
Kontaktperson
Blansskov 17
6400 Sønderborg
Sogne- og korshærspræst (kirkebogsfører)
Langbro 2 B
Ullerup
6400 Sønderborg
Tlf: 74461217
Træffes altid på tlf. 2993 0002 dog med undtagelse af fredag, som jeg gør opmærksom på, er præstens eneste ugentlige fridag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.