1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ullerup Sogns Menighedsråd

Formand
Philipsborgvej 13
Ullerup
6400 Sønderborg
 

Næstformand, Sekretær
Brobølvej 18
Blans
6400 Sønderborg
 

Kasserer
Philipsborgvej 11
Ullerup
6400 Sønderborg
 

Kirkeværge
Trekanten 23
Ullerup
6400 Sønderborg
 

Menigt medlem
Kalvetoft 15
Ullerup
6400 Sønderborg
 

Kontaktperson
Blansskov 17
6400 Sønderborg
 

Sogne- og korshærspræst (kirkebogsfører)
Langbro 2 B
Ullerup
6400 Sønderborg
 
 74461217
Træffes altid på tlf. 2993 0002 dog med undtagelse af fredag, som jeg gør opmærksom på, er præstens eneste ugentlige fridag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ullerup Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 16536814
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk