Kirkelige handlinger

Dåb

(tekst fra Folkekirken.dk)

Barnedåb er en fest

Barnedåben markerer en festdag både for barnet, familien og hele menigheden, som får et nyt medlem.

Ved dåben bliver vi velsignet og får løftet om, at Gud altid vil følge os.

Det er aldrig for sent

De fleste bliver døbt, mens de er helt små, men man kan blive døbt i alle aldre. Nogle bliver døbt som voksne, og andre før deres konfirmation.

Vil du aftale tidspunkt for en dåb, kontaktes vores kordegn Susanne Elefsen på tlf.: 25 73 71 70

Vil du gerne have dit barn døbt på en lørdag, så kan det lade sig gøre den første lørdag i måneden (dog ikke maj og november)

 

Konfirmation

I Ullerup sogn er konfirmationsdatoerne fastlagt mange år frem i tiden.

I ulige årstal (2021, 2023, 2025, osv), bliver børn fra Echersberg friskole konfirmeret den sidste søndag i april. Børn på Nydamskolen som er hjemmehørende i Ullerup sogn, bliver konfirmeret den første søndag i maj.

I lige årstal (2020, 2022, 2024 osv), bliver børn på Nydamskolen som er hjemmehørende i Ullerup sogn, konfirmeret sidste søndag i april. Børn fra Echersberg friskole bliver konfirmeret den første søndag i maj.

INGEN REGEL UDEN UNDTAGELSER! Hvis det passer bedre at holde konfirmation "den modsatte søndag", lader det sig også gøre.

Indlevering af telegrammer og små gaver til konfirmanderne kan ske på brandstationen Avnbølvej 12 i Ullerup. Medlemmer af menighedsrådet modtager og sorterer under konfirmationsgudstjenesten, hvorefter den enkelte konfirmand kan afhente sine hilsner dér.

Vi må – foranlediget af tidligere års erfaringer – indskærpe følgende betingelser:

1. Hilsenen skal være påført korrekt adresse og navn (kæle- eller kaldenavn accepteres ikke).

2. Seneste frist for indlevering: kl. 11.00.

3. Blomster i vand modtages ikke.

Vi håber på forståelse for disse enkle betingelser, idet vi gerne fortsat vil kunne yde konfirmanderne og deres familier denne service.

Menighedsrådet

Vielse

(tekst fra Folkekirken.dk)

Både vielse og velsignelse

 

Kirkebryllup er både vielse og velsignelse af et par. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som vielse på rådhuset. Bryllupsceremonien forløber med bønner, salmer, bibellæsninger, en vielsestale og velsignelsen. Et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed.

 

Elske og ære

Til bryllup i kirken takker vi for den kærlighed, vi har mødt gennem hele livet. Her giver det også mening at tale om tilgivelse, pligt, troskab, barmhjertighed og om kærligheden som en gave. I velsignelsen får brudeparret en styrke fra Gud, som er dén, der er større end os selv og vores kærlighed.

 

Hvor kan vi blive gift?

I kan blive gift i folkekirken, når I begge eller en af jer er medlem. I kan blive gift i kirken i jeres bopælssogn eller i en anden kirke, I har tilknytning til. Når I ønsker kirkebryllup eller velsignelse, skal I tage kontakt til den kirke, I ønsker at blive gift i.

 

Det skal I huske

Når I skal giftes, er der en del at huske. I skal aftale brylluppet med kirken, have en prøvelsesattest, beslutte, hvad I fremover vil hedde. Der skal være vidner til vielsen og I skal have en samtale med præsten. Vi hjælper jer med at få overblik på siden Det skal I huske

 

Kirkelig velsignelse

Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få kirkelig velsignelse. Ritualet for den kirkelige velsignelse minder om vielsesritualet.

Vil du aftale tidspunkt eller andet for en vielse, kontaktes vores kordegn Susanne Elefsen

 

Dødsfald

 

(tekst fra Folkekirken.dk)

En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst.

Ved en kirkelig bisættelse eller begravelse bliver der sagt tak for den dødes liv og for alt, hvad andre mennesker fik lov at dele med ham eller hende. Der bliver også sat ord på sorgen over det, de har mistet eller aldrig fik.

 

Jordpåkastelse

I begge ritualer er jordpåkastelsen central. Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene ”af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”. De tre håndfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv – død – liv.

 

Begravelsesritualet minder os om det løfte, vi modtog, da vi blev døbt, at Gud er med os i livet, i døden og i livet efter døden.

 

Legemets opstandelse

Jesus talte om legemets opstandelse, men ikke sådan, at opstandelsen er en verden, der ligner vores. Vi har mange udtryk for, hvor vores døde kommer hen. I himlen, i Guds hænder, i de evige boliger, i lys. Ligesom vi gør os forskellige forestillinger om gensyn. Det er troen, der giver os disse billeder.

 

En begravelse afsluttes med at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet, og senere ved nedsættelsen af urnen.

 

Forberedelse

Før en kirkelig begravelse taler de pårørende med præsten. Ved samtalen forbereder man begravelsen. Man fortæller præsten om afdøde og vælger salmer. I samtalen kan præsten også tilbyde støtte og sjælesorg.

 

I dagene efter et dødsfald skal de pårørende midt i sorgen tage stilling til mange spørgsmål og ordne mange praktiske forhold. De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse.